Сүлеймание кітапханасы

Қазақстан Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет

Сүлеймание кітапханасы Ыстамбұлдағы Сүлеймение мешіті медреселерінде 1927 жылы құрылған кітапхана. Заңшы Сұлтан Сүлеймен тарапынан ұйымдастырылған кітапхана кітапханашылықтың негізін қалыптастырды.

Жазба ескерткіштері жағынан дүниедегі ең маңызды кітапханалардың бірі. Республика дәуірінде "Тәуһид-и Тедрисат Қануну" (Оқыту одақтары туралы Заң) мен "Текке ве Зевиелерин Капатылмасына Даир Қанун" (Текке, келья, кесенелердің жабылуы туралы Заң) шығарылуына орай Ыстамбұлдағы жазба ескерткіштер кітапханалары Сүлеймение Жазба ескерткіштер Кітапханасына жиыстырылды. Кітапханада 106 топтамада жинақы түрде 70 000 томға таяу жазба және 120 000 томдай баспа ескерткіші сақтаулы. Бұлардың 12 000 том кітабы түрікше; 50 000 томы арабша; 3 680 томы болса парсыша.

ЮНЕСКО тарапынан ұйымдастырылып "Әлемдік ескерткіштер" қатарына кірген әрі түркиялық 3 құжаттың бірі Ибн Синаның қолжазбалары да бұл кітапханада сақтаулы.

Топтамалар

Сүлеймение жазба ескерткіштері кітапханасындағы топтамалардың маңыздылары Ayasofya, Bağdadlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reisülküttap, Süleymaniye, Şehid Ali және Yeni Cami.

Кітапханада келесідей топтамалар да сақтаулы:

 • Abdulgani Ağa koleksiyonu
 • Ahmet Anlatan koleksiyonu
 • Ali Galip Bey koleksiyonu
 • Ali Nihat Tarlan koleksiyonu
 • Amcazade Hüseyin Paşa koleksiyonu
 • Antalya Tekelioğlu koleksiyonu
 • Arslan Kaynardağ koleksiyonu
 • Ashab-I Hayır Vakfı koleksiyonu
 • Aşir Efendi koleksiyonu
 • Ayasofya koleksiyonu
 • Bağdatlı Vehbi Efendi koleksiyonu
 • Basma Bağışlar koleksiyonu
 • Carullah Efendi koleksiyonu
 • Celal Ökten koleksiyonu
 • Çelebi Abdullah Efendi koleksiyonu
 • Çorlulu Ali Paşa koleksiyonu
 • Damat İbrahim Paşa koleksiyonu
 • Darü'l-Mesnevi koleksiyonu
 • Denizli koleksiyonu
 • Dosyalar koleksiyonu
 • Dr. Ali Sevil Akay koleksiyonu
 • Dr. Feyzullah Paşa koleksiyonu
 • Düğümlü Baba koleksiyonu
 • Efgani Şeyhi Ali Haydar koleksiyonu
 • Ekrem Karadeniz koleksiyonu
 • Elhac Mustafa Efendi koleksiyonu
 • Erzincan koleksiyonu
 • Esad Efendi koleksiyonu
 • Esmihan Sultan koleksiyonu
 • F. Sezai Türkmen koleksiyonu
 • Fatih koleksiyonu
 • Galata Mevl. Divan Edb. Mzs. koleksiyonu
 • Gelibolulu Tahir Ağa koleksiyonu
 • Giresun koleksiyonu
 • Gülnuş Valide Sultan koleksiyonu
 • H. Şemsi-Fatih Güneren koleksiyonu
 • Hacı Ali Saib Efendi koleksiyonu
 • Hacı Beşir Ağa koleksiyonu
 • Hacı Beşir Ağa (Eyüp) koleksiyonu
 • Hacı Mahmut Efendi koleksiyonu
 • Hacı Reşit Bey koleksiyonu
 • Hafız Ahmet Paşa koleksiyonu
 • Hafid Efendi koleksiyonu
 • Hafid Efendi İlavesi koleksiyonu
 • Halet Efendi koleksiyonu
 • Halet Efendi İlavesi koleksiyonu
 • Hafız İbrahim Gürpınar koleksiyonu
 • Hamidiye koleksiyonu
 • Hamidiye Murakkâ't koleksiyonu
 • Harput koleksiyonu
 • Hasan Hayri Abdullah Ef. koleksiyonu
 • Hasan Hüsnü Paşa koleksiyonu
 • Hasib Efendi koleksiyonu
 • Haşim Paşa koleksiyonu
 • Hekimoğlu Ali Paşa koleksiyonu
 • Hekimoğlu Ali Paşa Cami koleksiyonu
 • Hidiv İsmail Paşa koleksiyonu
 • Hüseyin Kazım koleksiyonu
 • Hüsrev Paşa koleksiyonu
 • Hz. Halid (Eyüp Camii) koleksiyonu
 • Hz. Nasuhi Dergahı koleksiyonu
 • İbrahim Efendi koleksiyonu
 • İhsan Mahvi koleksiyonu
 • İsmail Öztürk koleksiyonu
 • İyd Mehmed Efendi koleksiyonu
 • İzmir koleksiyonu
 • İzmirli İsmail Hakkı koleksiyonu
 • İzmirli Mustafa Efendi koleksiyonu
 • K.Çelebi-Zade Hüsamettin koleksiyonu
 • Kadı-Zade Burhaneddin koleksiyonu
 • Kadı-Zade Mehmed Efendi koleksiyonu
 • Kasideci-Zade S. Sırrı koleksiyonu
 • Kemal Edip Kürkçüoğlu koleksiyonu
 • Kılıç Ali Paşa koleksiyonu
 • Lala İsmail koleksiyonu
 • Laleli koleksiyonu
 • Levhalar koleksiyonu
 • M. Arif-M. Murad koleksiyonu
 • M. Hilmi-F. Fethi koleksiyonu
 • Mahmud Paşa koleksiyonu
 • Mehmed Ağa Camii koleksiyonu
 • Mehmed Nuri Efendi koleksiyonu
 • Mehmed Nusret Giresuni koleksiyonu
 • Mehmed Sefayihi koleksiyonu
 • Mesih Paşa koleksiyonu
 • Mihrişah Sultan koleksiyonu
 • Molla Çelebi koleksiyonu
 • Muammer Ülker koleksiyonu
 • Muğlalı Hoca Mustafa Ef. koleksiyonu
 • Murad Buhari Tekkesi koleksiyonu
 • Murad Molla koleksiyonu
 • Musalla Medresesi koleksiyonu
 • Nafiz Paşa koleksiyonu
 • Necip Erdem koleksiyonu
 • Nureddin Ağa koleksiyonu
 • Nuri Arlasez koleksiyonu
 • Osman Huldi Öztürkler koleksiyonu
 • Ömer Sindal koleksiyonu
 • Pertev Paşa (Selimiye) koleksiyonu
 • Pertevniyal V. Sultan koleksiyonu
 • Rauf Yekta koleksiyonu
 • Reisülküttap koleksiyonu
 • Reşit Efendi koleksiyonu
 • Rüstem Paşa koleksiyonu
 • Saadeddin Mübtegi Vakfı koleksiyonu
 • Saadettin Serezli-Ümit Erk koleksiyonu
 • Saliha Hatun koleksiyonu
 • Sami Benli koleksiyonu
 • Serez koleksiyonu
 • Servili koleksiyonu
 • Seyyit Nazif Efendi ( Hekimbaşı ) koleksiyonu
 • Sultan Ahmed (1) koleksiyonu
 • Süheyl Ünver koleksiyonu
 • Süleymaniye koleksiyonu
 • Süleymaniye Murakka'at koleksiyonu
 • Sütlüce Dergahi Elif Ef. koleksiyonu
 • Şazeli Tekkesi koleksiyonu
 • Şehit Ali Paşa koleksiyonu
 • Şehzade Mehmed koleksiyonu
 • Şerif Muhiddin Targan koleksiyonu
 • Şeyhülislam Esad Efendi koleksiyonu
 • Tahir Ağa Tekkesi koleksiyonu
 • Tarık Gökmen koleksiyonu
 • Tercüman koleksiyonu
 • Tırnovalı koleksiyonu
 • Turhan Valide Sultan koleksiyonu
 • Uşşaki Tekkesi koleksiyonu
 • Vakfı Namalum koleksiyonu
 • Yabancı Diller koleksiyonu
 • Yahya Tevfik koleksiyonu
 • Yazma Bağışlar koleksiyonu
 • Yeni Cami koleksiyonu
 • Yeni Eserler koleksiyonu
 • Yeni Medrese koleksiyonu
 • Yozgat koleksiyonu
 • Yusuf Ağa koleksiyonu
 • Zühtü Bey koleksiyonu